St.prp. nr. 15 (2007-2008)

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Nærings- og handelsdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Nærings- og handelsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget