St.prp. nr. 15 (2007-2008)

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Nærings- og handelsdepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen legg Nærings- og handelsdepartementet fram endrings­forslag på statsbudsjettet 2007 i samsvar med pkt. 2 nedanfor.

Til forsida av dokumentet