St.prp. nr. 15 (2008-2009)

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Miljøverndepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Miljøverndepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget