St.prp. nr. 17 (1999-2000)

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1999

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1999

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget