St.prp. nr. 17 (2004-2005)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2004 m.m. under Olje- og energidepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2004 m.m. under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget