St.prp. nr. 19 (1998-99)

Endringar på statsbudsjettet for 1998 under Barne- og familiedepartementet

Endringar på statsbudsjettet for 1998 under Barne- og familiedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget