St.prp. nr. 19 (1999-2000)

Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget