St.prp. nr. 19 (2003-2004)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2003 under Landbruksdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Landbruksdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om endringer i bevilgninger under enkelte kapitler og poster i statsbudsjettet for 2003.

Til dokumentets forside