St.prp. nr. 19 (2003-2004)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2003 under Landbruksdepartementet

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2003 under Landbruksdepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget