St.prp. nr. 19 (2004-2005)

Om endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Utdannings- og forskningsdepartementet legger i kapittel 2 i denne proposisjonen fram forslag til endringer i enkelte bevilgninger i statsbudsjettet for 2004. I kapittel 3 gis det en omtale av disponeringen av bevilgningen til drift av opplæringsråd. Videre fremmer departementet forslag om å gjøre utstyrsbevilgningen til Statens lånekasse for utdanning overførbar, og om å stille en statlig garanti for forprosjektet for byggetrinn 2 for Kunsthøgskolen i Oslo på Seilduksfabrikken.