St.prp. nr. 19 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget