St.prp. nr. 2 (2001-2002)

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S og Svea Nord-prosjektet

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S og Svea Nord-prosjektet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget