St.prp. nr. 20 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Om endringar på statsbudsjettet for 2001 under kapittel administrerte av Utanriksdepartmentet

Om endringar på statsbudsjettet for 2001 under kapittel administrerte av Utanriksdepartmentet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget