St.prp. nr. 23 (1997-98)

Om endringar på statsbudsjettet for 1997 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Om endringar på statsbudsjettet for 1997 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget