St.prp. nr. 24 (1999-2000)

Om samtykke til ratifikasjon av vedtektene av 17. juli 1998 for Den internasjonale straffedomstol («Roma-vedtektene»)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget