St.prp. nr. 25 (2000-2001)

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2000

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2000

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget