St.prp. nr. 28 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Endringar av løyvingar i 2004 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område

Endringar av løyvingar i 2004 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget