St.prp. nr. 29 (1996-97)

Rettferdsvederlag av statskassa

Rettferdsvederlag av statskassa

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget