St.prp. nr. 31 (2001-2002)

Om samtykke til ratifikasjon av valfri protokoll av 6. oktober 1999 til FN-konvensjonen om å avskaffe alle former for diskriminering av kvinner av 18. desember 1979

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget