St.prp. nr. 33 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om samtykke til ratifikasjon av FNs konvensjon av 2. desember 2004 om immunitet for stater og deres eiendom overfor fremmede staters domsmyndighet

Om samtykke til ratifikasjon av FNs konvensjon av 2. desember 2004 om immunitet for stater og deres eiendom overfor fremmede staters domsmyndighet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget