St.prp. nr. 36 (2001-2002)

Om visse organisasjonsendringer mv. i Forsvaret

Om visse organisasjonsendringer mv. i Forsvaret

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget