St.prp. nr. 38 (2004-2005)

Om samtykke til godkjenning av avtale av 4. juni 2004 om endring av protokoll 4, kapittel XIII til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget