St.prp. nr. 38 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om samtykke til godkjenning av avtale av 4. juni 2004 om endring av protokoll 4, kapittel XIII til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992

Om samtykke til godkjenning av avtale av 4. juni 2004 om endring av protokoll 4, kapittel XIII til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget