St.prp. nr. 38 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Om utbygging og finansiering av riksveg 519 Fastlandssamband til Finnøy (Finnfast) i Rogaland, med tilknyting til Talgje (fylkesveg 606)

Om utbygging og finansiering av riksveg 519 Fastlandssamband til Finnøy (Finnfast) i Rogaland, med tilknyting til Talgje (fylkesveg 606)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget