St.prp. nr. 39 (2007-2008)

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 i samband med etterbetaling av pensjon og renter til ­statsarbeidarar mv.

Om endringar i statsbudsjettet for 2008 i samband med etterbetaling av pensjon og renter til ­statsarbeidarar mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget