St.prp. nr. 4 (2000-2001)

Om kapitalutvidelse i Statkorn Holding ASA

Om kapitalutvidelse i Statkorn Holding ASA

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget