St.prp. nr. 4 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 85/2003 av 20. juni 2003 om deltaking for EFTA-statane i EU-tiltaket «Det europeiske året for utdanning gjennom idrett 2004»

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget