St.prp. nr. 40 (2002-2003)

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002

Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget