St.prp. nr. 41 (2005-2006)

Om tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 2006 i forbindelse med nye undersøkelser av fiskefartøyet «Westerns» forlis 6. februar 1981

Om tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 2006 i forbindelse med nye undersøkelser av fiskefartøyet «Westerns» forlis 6. februar 1981

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget