St.prp. nr. 42 (2003-2004)

Den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005-2008

Den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005-2008

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget