St.prp. nr. 44 (2005-2006)

Om tilleggsbevilgninger i 2006 knyttet til etablering av en ny krisestøtteenhet som skal bidra med ­støttefunksjoner til departementene og Regjeringens kriseråd i deres krisehåndtering

Om tilleggsbevilgninger i 2006 knyttet til etablering av en ny krisestøtteenhet som skal bidra med ­støttefunksjoner til departementene og Regjeringens kriseråd i deres krisehåndtering

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget