St.prp. nr. 45 (2008-2009)

Kostnadsauke på rv 283 Øvre Sund bru i Drammen i Buskerud – vidare utbyggjing

Kostnadsauke på rv 283 Øvre Sund bru i Drammen i Buskerud – vidare utbyggjing

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget