St.prp. nr. 48 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Anskaffelse av nye fregatter

Anskaffelse av nye fregatter

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget