St.prp. nr. 48 (1999-2000)

Anskaffelse av nye fregatter

Anskaffelse av nye fregatter

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget