St.prp. nr. 5 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr 38/97 av 27. juni 1997 om endring av Protokoll 31 til EØS-avtalen om EFTA-statenes deltakelse i EUs tredje flerårige program for små og mellomstore bedrifter

St.prp. nr. 5

(1997-98)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr 38/97 av 27. juni 1997 om endring av Protokoll 31 til EØS-avtalen om EFTA-statenes deltakelse i EUs tredje flerårige program for små og mellomstore bedrifter

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 30. oktober 1997, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget