St.prp. nr. 50 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Om utbygging av E18 Bjørvikaprosjektet i Oslo

Om utbygging av E18 Bjørvikaprosjektet i Oslo

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget