St.prp. nr. 51 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 17/2000 av 28. januar 2000 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 til å omfatte EFTA-statenes deltakelse i Fellesskapets flerårige program for studier, analyser, prognoser og annet tilknyttet arbeid i energisektoren (ETAP), (1998-2002)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget