St.prp. nr. 53 (2003-2004)

Statens eierskap i Statkraft SF

Statens eierskap i Statkraft SF

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget