St.prp. nr. 54 (2005-2006)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 41/2006 av 10. mars 2006 om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet IDABC

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om samtykke til godkjenning av avgjerd i ­ EØS-­komiteen nr. 41/2006 av 10. mars 2006 om innlemming i EØS-­avtala av EU-programmet IDABC

I

Stortinget samtykker til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 41/2006 av 10. mars 2006 om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet IDABC.