St.prp. nr. 56 (2006-2007)

Tilleggsbevilgning til utlendingsforvaltningen – økt saksbehandlingskapasitet, nedbygging av restanser og sterkere vektlegging av barns tilknytning til riket

Tilleggsbevilgning til utlendingsforvaltningen – økt saksbehandlingskapasitet, nedbygging av restanser og sterkere vektlegging av barns tilknytning til riket

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget