St.prp. nr. 57 (2005)

Om samtykkje til ratifikasjon av protokoll nr. 13 til Konvensjonen om beskyttelse av menneske­rettighetene og de grunnleggende friheter, om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet, av 3. mai 2002

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget