St.prp. nr. 59 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002

Spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget