St.prp. nr. 59 (2001-2002)

Spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002

Spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget