Ot.prp. nr. 56 (2004-2005)

Om lov om endring i lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)

Om lov om endring i lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget