St.prp. nr. 63 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget