Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 63 (2003-2004)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget