Ot.prp. nr. 66 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Om lov om helseforetak m.m.

Om lov om helseforetak m.m.

Les dokumentet

(helseforetaksloven)

Følg proposisjonen på Stortinget