NOU 2003: 1

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

Les dokumentet