NOU 2003: 1

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

Til innholdsfortegnelse

Til Helsedepartementet

Utvalg for å foreslå et framtidig finansieringssystem for spesialisthelsetjenesten ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. februar 2002. Utvalget legger med dette fram sin innstilling. Innstillingen er enstemmig hvor ikke annet framgår.

Oslo, 17. desember 2002

Terje P. Hagen leder

Olav Slåttebrekk

Daniel Haga

Trine Magnus

Jon Magnussen

Kjetil Hustoft

Ursula Falkmer

Lars Erik Flatø

Elisabeth Blørstad

Vigdis Moe Skarstein

Grethe Brundtland

Helga Festøy

Til forsiden