St.meld. nr. 5 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Inntektssystem for spesialisthelsetjenesten

Inntektssystem for spesialisthelsetjenesten

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no