St.meld. nr. 5 (2003-2004)

Inntektssystem for spesialisthelsetjenesten

Inntektssystem for spesialisthelsetjenesten

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget