St.prp. nr. 59 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Pensjonar frå statskassa

Pensjonar frå statskassa

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget