St.prp. nr. 61 (2002-2003)

Om samtykke til ratifikasjon av valfri protokoll av 25. mai 2000 om barn i væpna konflikt til FNs konvensjon av 20. november 1989 om rettane til barnet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget