St.prp. nr. 65 (2007-2008)

Om trygdeoppgjeret 2008

Om trygdeoppgjeret 2008

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget