Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 68 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 44/2004 av 23. april 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2003/72/EF av 22. juli 2003 om utfylling av vedtektene for det europeiske samvirkeforetak med hensyn til arbeidstakernes innflytelse

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 44/2004 av 23. april 2004 ble vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn) i EØS-avtalen endret for å innlemme europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/72/EF av 22. juli 2003 om utfylling av vedtektene for det europeiske samvirkeforetak med hensyn til arbeidstakernes innflytelse.

Direktivet omhandler arbeidstakernes rett til informasjon, drøfting og representasjon i europeiske samvirkeforetak. Sammen med rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 om det europeiske samvirkeforetak gis det regler som gjør det mulig å etablere en ny type selskap, det europeiske samvirkeforetak, med grunnlag i det samme regelverk, uavhengig av i hvilket EU/EØS-land man ønsker å etablere seg i.

Beslutningen i EØS-komiteen ble fattet med forbehold om Stortingets samtykke, da gjennomføringen i norsk rett nødvendiggjør lovendring, jf. Grunnlovens § 26 annet ledd og EØS-avtalens artikkel 103. Stortinget inviteres gjennom denne proposisjonen til å gi sitt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 44/2004 av 23. april 2004.

EØS-komiteens beslutning og uoffisiell oversettelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/72/EF følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Til toppen
Til dokumentets forside